top of page

Hvad koster en plads?

Billund Privat Pasningsordning er under Frit-Valgs ordningen, hvortil kommunen yder et kommunalt tilskud.

Billund Kommune giver tilskud til pasning af børn i alderen 24 uger og til barnet starter i børnehaveklasse.

Tilskud i 2021
0-2 årige max. kr. 6102,94,- (ved fuld tid - reduceres ved ønske om mindre tid)
 

VI HJÆLPER GERNE med at udfylde ansøgning om tilskud. 

Privat/kommunal
Billund Privat Pasningsordning er billigere end kommunal dagpleje, ring og hør om priser, som afhænger af jeres behov.
 

Søskendetilskud
Der gives søskende tilskud, efter gældende regler.

Betaling
Der betales for 12 måneder uden hensyntagen til sygdom og ferieafvikling.
Der betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. 

Regulering
Både det kommunale tilskud og vores pris reguleres 1 gang årligt og med virkning pr. 1. januar. Dette varsles 2 måneder forud, under forudsætning af, at kommunen har fastlagt det kommende års tilskud.

bottom of page