top of page

Hvorfor privat?

 

Forældre i dag er langt mere bevidste og ønsker det FRIE valg, så de selv kan vælge hvem de ønsker der skal passe deres barn.

 - dette gøres ud fra kemi og oplevelsen af den tryghed I mærker når I kommer og besøger os.

Det er således ikke kommunen der vælger for jer.

I en Privat Pasningsordning vælger man selv hvordan hverdagen og arbejdsgangen er. Der er ikke pålagt noget fra kommunens side og dermed giver det friere rum til at varetage det enkelte barns behov og interesser.

I privat regi er der ingen gæstebørn og barnet ”risikerer” heller ikke at skulle i gæstepleje. Dette er med til skabe en meget større tryghed og ro for barnet, samtidig mindskes risikoen for smitte ved sygdom. 

Vi er to voksne, nogen gange tre, hvilket betyder endnu mere fleksibilitet. Vi arbejder sammen om lige netop jeres barn....vores motto er ......Trygge børn er sunde børn!!!

bottom of page